tel.  +48 22 6448008
fax. +48 22 6410573
e-mail: telsoft@telsoft.pl

 

KONWERTER RS232 / RS485/RS422

                                             INFORMACJE  PODSTAWOWE.
    IC-485IS firmy ATEN, jest dwukierunkowym konwerterem interfejsów RC232C na RS485/422 z
  wbudowanym zabezpieczeniem przed przepięciem do 2000V.
    Konwertery IC-485SI umożliwiają pracę w trybie połączeń punkt-punkt a także wielopunkt
  oraz typu Simplex.
    Para konwerterów IC-485SI dołączonych bezpośrednio do złącz RS232 umożliwia jednoczesną
  dukierunkową asynchroniczną transmisję danych, po dwóch parach przewodów z szybkością
  uzależnioną od długości przewodów (do 100Kb/s).
    Konwerter jest zasilany z zewnętrznego zasilacza prądu stałego 9V lub z pinu 9 złącza RS232C.

                                                  Podstawowe dane techniczne

Szybkość transmisji do 100000 b/s dla 1200 m kabla.
Zasięg minimum 2 km przy szybkości transmisji 9600 b/s na
typowym kablu telefonicznym.
Złącza DB-25 do RS-232C, listwa zaciskowa z 4 stykami pod
wkręty do kabla oraz zacisk uziemienia
Przełączniki przełączanie trybu pracy DCE - DTE (typ interfejsu w
komputerze/terminalu, dopasowanie do interfejsu
                                                              ( TxON, RxON lub TxRTS, RxRTS lub TxRTS, RxON),
Wymiary i waga 54 x 74,5 x 18,5, 60g              
  
                            

                                 

TELSOFT sp. z o.o.