Firma TELSOFT BOGDAN WALEWSKI została założona w pażdzierniku 2022 roku.
   Niektóre tematy przejeliśmy w porozumieniu ze zlikwidowaną spółką TELSOFT Sp. z o.o., jednakże nie realizujemy
   gwarancji udzielonych przez nią.
     Firma TELSOFT BOGDAN WALEWSKI nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Wymienione na stronie urządzenia oraz pokrewne
   do nich mogą być sprowadzane na życzenie Klienta.    

    Dane rejestrowe firmy:                                                 Adres korespondencyjny:
     TELSOFT BOGDAN WALEWSKI                                 TELSOFT BOGDAN WALEWSKI
     ul. Kudowska 48                                                         ul. Kudowska 48A
     04-948 Warszawa                                                       04-948 Warszawa
     NIP: 5271643215
     REGON: 012106367 
                            

                                 

Copyright TELSOFT BOGDAN WALEWSKI
Wszelkie prawa zastrzeżone