Firma TELSOFT Sp. z o.o. została założona w marcu 1997 roku przez osoby pracujące poprzednio w SWEDEX Universal LTD.,
  a następnie w PULSON.     
    Zespół ten w latach 1986 - 1994 zaprojektował i wdrożył do produkcji takie modemy jak: 1230P, 2412P, 2412H, 2324MP, 9696MP,
  1442MF, 2842MF.
    W roku 1997, wspólnie z firmą RESCO został opracowany modem będacy częścią systemu informacji głosowej.
    System ten został zainstalowany w Banku PeKaO S.A., w w roku 1998 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, "Infosystem
  otrzymał złoty medal.
    Produkcja modemów analogowych, w róznych wersjach jest kontynuowania do chwili obecnej.
    Produkowany przez nas modem 2842MF-PIT posiada certyfikat NATO.
    Dzięki współpracy z firmami amerykańskimi, tajwańskimi i chińskimi, dysponujemy całą gamą urządzeń dających możliwośc 
  kompleksowego rozwiazania potrzeb wielu użytkowników. Specjalizujemy się w aplikacjach umożliwiających wydzielenie ze strumieni
  E1 kanałów DS0 i dostępu do tych kanałów uzytkownikom z różnych mediów komunikacyjnych o różnych szybkościach
  transmisji (konwertery/multipleksery CSU/DSU typu fractional, multipleksery dostępowe DACS typu cross-connect, multipleksery
  SDH i PDH) oraz w aplikacjach szybkiej transmisji danych (modemy G.SHDSL, G.SHDSL.bis, w tym wieloparowe z protokołem
  Bondingu 2Base -TL, VDSL zinterfejsami takimi jak Eth, E1, V.35, V.36, X.21, V.24). 
    W dniu 31.12.2021 decyzją Zgromadzenia Wspólników została otwarta likwidacja spółki.           
                            

                                 

TELSOFT sp. z o.o.
TELSOFT Sp. z o.o. w likwidacji, z siedziba w Warszawie, adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
wpis do Rejestru Przedsiębiorstw: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr: 0000096294, REGON: 012362231, NIP: 951-16-39-475, GIOŚ: E0014110W, kapitał zakładowy: 125 000 zł.
rachunek bankowy w BNP Paribas, nr rachunku PLN: 02 1750 0009 0000 0000 0218 8961
 
tel.  +48 22 6448008
fax. +48 22 6410573
e-mail: telsoft@telsoft.pl