Opis
wybranych cech funkcjonalnych i parametrów kamer policyjnych (interwencyjnych)

  Opis cech kamer został wykonany biorąc za przykład trzy popularne modele kamer,
przedstawione w tabeli porównawczej znajdującej się na naszej stronie internetowej lub stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.
  W przypadku zainteresowania tego typu produktami, służymy informacjami na temat  innych rozwiązań konstrukcyjnych i programowych, które
zastosowane są w kamerach innych producentów.
 
Rozdzielczość wideo
Większość kamer dostępnych na rynku posiada rozdzielczość wideo FullHD (1920x1080P), która jest wystarczająca dla wykonywania filmów dobrej
jakości.
Należy pamiętać, że zwiększenie rozdzielczości nagrywania wiąże się ze zwiększeniem zajmowanej pojemności pamięci.
Jako przybliżone można przyjąć, że na pamięci 32GB można zapamiętać około 4,5 - 5,5 godzin nagrań.
Dostępne są kamery rejestrujące w rozdzielczości 4K - informacja udzielana indywidualnie.

Uruchamianie nagrań jednym przyciskiem
Funkcja ta umożliwia szybkie rozpoczęcie nagrywania / wykonania zdjęć, bez uprzedniego włączenia kamery. Należy pamiętać, że przy takim włączeniu
nie zostanie
Wykorzystana funkcja przedzapis (pre-record), która opisana jest poniżej.

Dla szybkiego włączenia nagrywania, a także dla samej obsługi kamery ważny jest - z pozoru nieistotny - sposób umieszczenia klawiszy funkcyjnych w
obudowie.
Umieszczenie wszystkich klawiszy po bokach kamery, powoduje że są one małe a obsługa nie jest jednoznaczna (przejrzysta). Tak jest w kamerze
WA7D.
Lepszym rozwiązaniem, jest umieszczenie niektórych klawiszy (mniej istotnych w czasie codziennego użytkowania) pod ekranem LCD. Pozostałe
klawisze są wtedy większe, a ich obsługa staje się bardziej „jednoznaczna”.
Niektóre kamery mają przycisk startu nagrywania umieszczony z przodu obudowy (np. kamera DMT6), co jest wygodne w użyciu, natomiast stwarzać
może niebezpieczeństwo szybkiego wyłączenia przez osoby niepowołane, gdy doszłoby do osobistej bliskiej konfrontacji.

Przedzapis (pre-record)
Po uaktywnieniu tej funkcji, kamera włączona ale nie nagrywająca, „śledzi” wydarzenia sprzed obiektywu. Rozpoczęcie zapisu powoduje
zarejestrowanie wydarzeń, które miały miejsce kilkanaście / kilkadziesiąt sekund przez startem zapisu.
W większości kamer czas przedzapisu uzależniony jest od rozdzielczości nagrywania.

Opóźnienie wyłączenia nagrywania (post-record)
Uaktywnienie tej funkcji powoduje kontynuację zapisu, przez określony czas od momentu przyciśnięcie przycisku kończącego nagrywanie.   

Rejestracja w podczerwieni
Nagrania wykonane w podczerwieni są czarno-białe.
Kamera powinna mieć możliwość ustawienia w menu, sposobu włączania diod podczerwieni: ręcznie lub automatycznie.
Ilość diod podczerwieni (IR) nie jest istotna dla określenia jakości rejestracji.
Na przykład:  mogą być zainstalowane 2 diody, które będą lepiej działały niż cztery.
Istotnym jest określenia z jakiej odległości, przy rejestracji nocy i działaniu diod IR, rozpoznawana jest twarz.  Zazwyczaj jest to odległość: 8 - 15
metrów.Odbiornik GPS
Wbudowany i włączony (w menu) odbiornik GPS:
pozwala na odtwarzanie na mapie Google trasy jaką przebył użytkownik kamery.
            Trasa ta odtwarzana jest w komputerze, przy wykorzystaniu specjalistycznego, darmowego programu.
            Zazwyczaj program taki pozwala np. na odtwarzanie klatka po klatce lub wybranego fragmentu nagrania w tzw. pętli.
powoduje wyświetlanie współrzędnych geograficznych, na ekranie kamery.
Funkcja taka może być przydatna, gdy użytkownik musi określić swoją lokalizację.

       Uwaga. - Funkcje powiązane z odbiornikiem GPS, realizowane są tylko w miejscu, w którym sygnał satelitarny ma odpowiedni poziom.
                    - Kamera WA7D z baterią o pojemności 4000mAh nie występuje w wersji z odbiornikiem GPS.

Hasło i szyfrowanie nagrań
Producenci różnie realizują sposób dostępu do menu kamery oraz dostępu do nagrań.
Przykładowo.
  W kamerze EH15 lub DMT wybieramy w menu, czy dostęp zmiany parametrów realizowany jest przez podanie hasła w kamerze czy w komputerze.
Bez podania hasła użytkownik nie może zmienić parametrów nagrywania, co może być istotne, aby użytkownik nie wyłączył funkcji pre-record lub post-
record.
Kasowanie nagrań odbywa się w komputerze (po podaniu hasła), gdzie kamera wykrywana jest jako dodatkowy dysk.
  W kamerze WA7D użytkownik zawsze może ingerować w ustawienia parametrów nagrywania. Nagrania są szyfrowane, a dostęp do nich wymaga
specjalnego oprogramowani zainstalowanego na komputerze.

Resetowanie kamery
Teoretycznie istnieje ryzyko zawieszenia pracy kamery dlatego powinna ona posiadać
specjalny przycisk do restartu jej pracy. W przypadku kamer z wymienną baterią baterią
funkcja restaru realizowane jest poprzez wyjęcie baterii i po powtórnym włożeniu, uruchomieniu jej.

Szerokość (kąt) rejestracji
Jakość rejestracji zależy w dużej mierze od jakości obiektywu.
Można przyjąć że:
większy kąt rejestracji - większe zniekształcenia boczne,
większy kąt rejestracji bez zniekształceń bocznych wymaga obiektywu zbudowanego z większej liczmy soczewek.
Dla zapewnienia najlepszego „kompromisu” pomiędzy szerokością rejestracji i jakością nagrania najczęściej stosowane są obiektywy o kącie rejestracji
140°.

Bateria
  Bateria określa czas pracy kamery bez konieczności ładowania.
  Można przyjąć, że na czas pracy kamery ma wpływ używanie diod podczerwieni i diod doświetlających, wygaszenie ekranu LCD, używanie
odbiornika GPS i WiFi.
  Przy wyłączonych powyżej elementach można przyjąć, że czas pracy kamery ustawionej do rejestracji w rozdzielczości FullHD z baterią 3000mAh
wynosi ok. 6 - 6,5 godziny, z baterią 4000mAh wynosi ok. 9 - 9,5 godziny.

Do kamer z wymienną baterią można dokupić baterie zapasowe. Przy tego typu kamerach należy wziąć pod uwagę łatwość jej wymiany.
W kamerze DMT6 czas wymiany baterii to około 20 sekund  (wymiana nie wymaga narzędzi), w innych modelach np. WA8 - około 2 minut i
konieczne zastosowanie śrubokręta.
 
    Należy pamiętać, że wszystkie baterie tracą stopniowo swoje właściwości, a więc czasy pracy kamery mogą się różnić.

Przed podjęciem decyzji o wyborze modelu należy zastanowić się jak kamera będzie użytkowana, np. czy będzie pracowała nieprzerwanie przez kilka
(ile?) godzin, czy będzie włączana przed rozpoczęciem interwencji.

Wyposażenie
  Wskazane jest zapoznanie się z zawartością standardowego wyposażenie kamery oraz możliwościami dostawy wyposażenie opcjonalnego.
  Istotnymi elementami wyposażenia jest naszym zdaniem:
indywidualna stacja dokująca. Ładowanie baterii kamery oraz podłączenie do komputera odbywa się poprzez gniazdo USB znajdujące się w stacji
dokującej, bez konieczności wykorzystywania gniazda znajdującego się w kamerze pod gumową zaślepką.
zasilacz samochodowy. Zasilacz podłaczany do gniazdka zapalniczki - mozliwość
doładowywania baterii kamery w czasie jazdy samochodem a także możliwość wykorzystywania kamery jako wiedorejestratora, po zastosowaniu
uchwytu do mocowania do szyby samochodu.
dla patroli poruszającyc się na motocyklach (rowerach i quadach) do kamery EH15 przewidziany jest uchwyt do montażu „na kierownicę”,
mocowanie do systemu KlickFast. Kamery oferowane przez firmę TELSOFT posiadają możliwość zamocowanie uchwytów (lub elementów
przejściowych), które umożliwiają mocowanie do systemu KlickFat. W przypadku zainteresowania  systemem prosimy o indywidualny kontakt w
celu zaprezentowania jego możliwości.     
     

Program do odtwarzania nagrań
Do kamer EH15 i DMT6 dołączany jest specjalizowany program (w języku polskim) do odtwarzania nagrań. Program ten przekopiowany do
komputera pozwala między innymi na :
odtwarzanie nagrań,
prezentację na mapie Google, trasy jaką poruszał się użytkownik z włączoną kamerą,
powiększenie odtwarzanego materiału w celu jego analizy,
odtwarzanie do przodu i do tyłu,
odtwarzanie przyspieszone lub spowolnione,
odtwarzanie wybranego wydarzenia w pętli.

Zbiorcza stacja dokująca
  Producenci kamer oferują zbiorcze stacje dokujące (np. na 8 kamer), w któryck baterie są doładowywane a nagrany materiał jest kopiowany na dysk
twardy komputera przy użyciu specjalnego programu zarządzającego.
  Do niektórych kamer (np. EH15) wykonana jest zbiorcza stacja dokująca z wbudowanym komputerem.
  Sens ma stosowanie zbiorczych stacji dokujących w dużych jednostkach organizacyjnych, które posiadają co najmniej kilkanaście kamer, które
wydawane są dla patroli, z jednego miejsca.


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

TELSOFT Sp. z o.o.
e-mail: biuro@telsoft.pl <mailto:biuro@telsoft.pl >
tel.: 501 145 245
                                                                                           
Copyright 2022
TELSOFT BOGDAN WALEWSKI 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone