Kamera DSJ-A9 w wersji wykonania v.1 została opracowana specjalnie dla firmy TELSOFT Sp. z o.o., wg. wymagań
  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz w uzgodnieniu z firmą CURRENDA Sp. z o.o.

                                                
Cechami unikatowymi tego modelu są:
  - wymienna bateria - wymiana baterii zajmuje kilkanaście sekund. W standardowym wyposażeniu są 2 baterie, a
    dodatkowe można dokupić. Informacja dźwiękowa i tekstowa (na ekranie LCD) pojawia się minimum 10 minut przed
    całkowitym rozładowaniem baterii.
  - stacja dokująca (wyposażenie standardowe), która umożliwia ładowane baterii i baterii w kamerze. Umożliwia także
     zgrywanie plików do komputera, a więc użytkownik nie musi ustawicznie korzystać ze złącza USB,
  - doładowanie baterii możliwe także poprzez zasilacz samochodowy, znajdujący sie na wyposażeniu standardowym,
  - dostęp do menu i do odtwarzania nagrań w kamerze (Playback) - tylko po podaniu hasła.
  - zgrywanie i kasowanie nagrań tylko w komputerze - po podaniu hasła,
  - menu w języku polskim,
  - system oznaczeń nagrań uzgodniony z CURRENDA Sp. z o.o.,
  - możliwość dołączenia zewnętrznego obiektywu o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem.
    Obiektyw dodatkowy posiada wbudowany mikrofon, a więc kamerę główną można umieścić pod ubraniem.

   
Obiektyw dodatkowy dołączany jest poprzez przykręcane, specjalizowane złącze (nie przez miniUSB), a więc nie ma
    niebezpieczeństwa rozłączenia oraz uszkodzenia podczas codziennego użytkowania.

    Obiektyw zewnętrzny występuje w wykonaniu bez i z diodami podczerwieni.

  - możliwość zmiany oznaczenia nagrań (sygnatury akt) bezpośredni w kamerze np. gdy realizowane są różne czynności,
  - możliwość zablokowania przycisków, aby nie było przypadkowego lub celowego ale niekontrolowwanego wyłaczenia
    nagrywania. W kamerach z duzymi przyciskami z przodu obudowy, osoba niepowołana może  w łatwy sposób wyłączyć
    nagrywanie.
  - nagranie z nadpisywaniem (nagrywanie w pętli) lub do zapełnienia pamięci.
    Gdy kamera nie nagrywa, na ekranie LCD podana jest informacja o dostępnym czasie nagrania, przy ustawionej
     rozdzielczości. Należy przyjąć, że kamera z pamięcią 64GB, gdzie pamięć przeznaczona do nagrań wynosi ok. 58 GB,
     pozwala na zapis przez około 17 godzin (dla rozdzielczości 720P).


Uwaga.
1. Kamera DSJ-A9 - brak możliwości dostawy kamery zewnętrznej spełniającej wymagania Rozporzadzenia Ministra.
    Dla komorników dostawa tylko kamery przedniej.
2. Kamera DSJ-A9 (AIT) - mozliwość dostawy z kamerą tylną, brak mozliwości wprowadzenie liter w oznaczeniu sygnatury akt.
Kamera zewnętrzna bez diod podczerwieni,
ze złączem specjalizowanym
Złącze kamery zewnętrznej umocowane w kamerze głównej
Wyposażenie standardowe:
1. kamera główna - 1 szt.
2. Bateria - 2 szt.
3. Stacja dokująca - 1 szt.
4. Kabel USB - 1 szt.
5. Zasilacz sieciowy - 1 szt.
6. Zasilacz samochodowy - 1 szt.
7. Instrukcja uzytkownika (drukowana, w języku polskim) - 1 szt.
8. Mocowanie typu "klips" -  1 szt.
9. Mocowanie typu "na epolety" - 1 szt.

Wyposażenie opcjonalne:
1. Obiektyw zewnętrzny,
2. Dodatkowa stacja dokująca,
3. Dodatkowa bateria,
4. Dodatkowy kabel USB
5. Przejściówka do mocować typu KlickFast
Copyright 2022
TELSOFT BOGDAN WALEWSKI 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone