MODEM WOLNOSTOJACE
TELSOFT 1442MF (2842MF)
 
                                                     MODEMY TELSOFT1442MF / 2842MF
                                                         PARAMETRY PODSTAWOWE


  
FaxModem 1442MF (2842MF) jest przeznaczony do dwukierunkowej jednoczesnej transmisji danych (full duplex) i transmisji         faxowych po łączach telefonicznych komutowanych i dzierżawionych jedno i dwuparowych. Modem posiada wbudowane protokoły korekcji błędów V.42/MNP 2-4 oraz kompresji danych V.42bis/MNP5. Posiada również wbudowany protokół optymalizacji transmisji MNP10. Dla transmisji faxowych FaxModem 1442MF (2842MF) realizuje rozkazy klasy 1 i 2 (fax class1, class2) oraz pracuje w grupie 3 faxów ( nadawanie i odbiór z prędkością do 14400 b/s. z protokołem T.30). Faxmodem 2842MF może być wykonany w wersji z VOICE (z możliwością nagrywania i odtwarzania dźwięku).
Modem 1442MF (2842MF) jest modemem wolnostojącym współpracującym z komputerem przez łącze szeregowe V.24 (RS232), natomiast modem1442MF-EURO (2842MF-EURO) jest kartą do kasety modemowej (tzw. rackmount modem)
.
  W ofercie znajduje się modem 2842MF-Wyk.1 lub 2842MF - Wyk. 2.  Jest to modem spełniący normy wojskowe, posiadający certyfikat NATO, wykonanyna druku       czterowarstwowym. w wersji do kasety,

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj transmisji:
-dwukierunkowa jednoczesna (full duplex) po łączach  telefonicznych komutowanych lub dzierżawionych jedno i dwuparowych.
-asynchroniczna: 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600,
12000, 14400, oraz dla modemu 2842MF dodatkowo 16800, 19200,
21600, 24000, 26400, 28800, 33600 b/s.
- synchroniczna: 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600,12000, 14400, oraz dla modemu 2842MF dodatkowo: 16800, 19200, 21600,
24000, 26400, 28800, 33600 b/s.
Prędkość transmisji na interfejsie szeregowym :
- 75 ÷ 115200 b/s dla transmisji asynchronicznej
- 600÷ 33600 b/s dla transmisji synchronicznej.
Zgodność z zaleceniami:
CCITT V.34 14400 do 28800 b/s: TCM asyn/syn;
CCITT V.32 bis 4800 do 14400 b/s: TCM,QAM
asyn/syn;
CCITT V.32 4800 do   9600 b/s: TCM, QAM 
asyn/syn;
CCITT V.22 bis 1200, 2400 b/s: QAM, DPSK asyn/syn;
CCITT V.22 A/B 1200 b/s: DPSK asyn/syn;
CCITT V.26 bis 1200, 2400 b/s: DPSK
BELL 212A 1200 b/s: DPSK asyn/syn;
BELL 103 0-300 b/s: FSK asyn;
CCITT V.21 0-300 b/s: FSK asyn;
CCITT V.23 0-1200 b/s, kanał powrotny 75 b/s
                                        (half duplex).
CCITT V.17 7200 do 14400 b/s: TCM;
CCITT V.29 4800 do   9600 b/s: QAM;
CCITT V.27 2400, 4800 b/s: DPSK;
CCITT V.21 ch2   300 b/s: FSK
Rozkazy:
Pełen zestaw rozkazów "AT" zgodny ze standardem HAYES oraz rozszerzony zestaw rozkazów "AT". Zestaw rozkazów zgodny z zaleceniem V.25bis CCITT.
Linia rozkazowa: 39 znaków ASCII włączając znaki AT.
Możliwość pracy bezpośredniej (tzw. direct mode).
Automatyczne dostrajanie
do szybkości komputera w zakresie 300 - 115200 b/s.
Rozkazowa zmiana poziomu sygnału wyjściowego w zakresie 0 do -15 dBm ze skokiem 1 dB.
Transmisja blokowa lub strumieniowa.
Kontrola transmisji
sygnałami RTS/CTS (sprzętowa) lub XON/XOFF (programowa).
Wbudowane protokoły korekcji błędów i kompresji danych MNP1-5, V.42 i V.42bis (kompresja 4 krotna do 115200 b/s).
Wbudowany protokół optymalizacji transmisji MNP10 do pracy na łączach telefonii komórkowej.
Funkcja automatycznej resynchronizacji (retrain).
Wbudowana funkcja automatycznego monitoringu jakości
linii. Automatyczna zmiana prędkości transmisji bazująca na monitoringu jakości linii.
Testy:
automatyczny test modemu po włączeniu zasilania;
wbudowane pętle testujące: analogowa lokalna, cyfrowa lokalna, cyfrowa zdalna.
Wykrywanie sygnałów centralowych: zgłoszenia, zajętości, dzwonienia i zwrotnego dzwonienia.
                              

Copyright TELSOFT BOGDAN WALEWSKI 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone