R
 
 
  
     Kamera GNET model G-ON jest wysokiej jakości rejestratorem, rejestrujacym w jakości FullHD, w trybie kodowania H.265.
     W zestawie znajduje się kamera przednia i tylna.

     Kamera po połączeniu przez WiFi z zewnętrznym routerem (lub smarfonem skonfigurowanym jako router) może pracować w sieci GSM,
czyli widok z kamer jest przekazywany do smartfona lub komputera, znajdujących się w kazdym miejscu na świecie, gdy dostępny jest sygnał GSM.
                 
      FVSA - przypomnienie o konieczności ruszenia, gdy samochód stojący przed nami ("w korku") już odjechał.
       FCWS - sygnalizacja zbyt szybkiego zbliżania się do pojazdu jadącego przed nami. Należy pamiętać, że kamera w żaden sposób nie uwzględnia
                     stanu nawierzchni (oblodzenie, droga po deszczu, droga z zalegającymi mokrymi liśćmi), a więc obliczenia wykonane przez układy
                     urządzenia mogą być nieadekwatne do sytuacji. Do obowiązków kierowcy należy właściwa ocena sytuacji na drodze.
       LDWS - sygnalizacja przejechania linii. Funkcja realizowana jest tylko, gdy oznaczenia poziome (linie) na jezdni są widoczne.

          Funkcje ADAS wspomagają jazdę kierowcy, jednakże w żaden sposób nie zastepują fabrycznych urządzeń pojazdu i nie zwalniają
       kierowcy od konieczności zachowania zasad bezpiecznej jazdy.
          Funkcje ADAS realizowane są przy prawidłowym działaniu podłączonego odbiornika GPS.
          Sygnalizacja zadziałania funkcji ADAS odbywa się w sposób dźwiękowy. Prezentowane powyżej zdjęcia mają charakter poglądowy.       


                 
                             
    Specyfikacja
    1. Rozdzielczość kamer - Full HD 1920 x 1080P
    2. Ilođ klatek na sekundę: kamera przednia / tylna: 60 fps / 30fps,
    3. Tryb kodowania - kamera przód H.265,
    4*. Szerokość rejestracji - kamera przednia 160° , kamera tył 150°,
    5. Przetwornik obrazu CMOS Sensor,
    6. Ekran LCD - brak
    7. Kompresja audio - ADPCM,
    8. Format plików wideo -.jdr (możliwa konwersja na .mov),
    9. Układ WiFi - Tak, zewnętrzny,
  10. Czujnik wstrząsu (G-sensor) - 3 Axis Acceleration (3D, x, y, z),
  11. Obsługiwana karta pamięci microSD - 16GB - 1TB,
  12. Informacje głosowe - Tak, w języku angielskim,
  13. Odbiornik GPS - Tak, zewnetrzny,
  14. Tryb parkingowy - Tak,
  15. Microfon / głośnik - monofoniczne,
  16. Zasilanie 12VDC - 24VDC,
  17. Temperatura pracy - -20
°C - +85°C,
  18*. Wymiary kamery przedniej - 106 x 58 x 29 mm,
  19*. Waga kamery przedniej - 88g,
  20*. Wymiary kamery tylnej - 44 x 38 x 28 mm,
  21*. Waga kamery tylnej - 29g,

* wartości przybliżone

  
     Kamera automatycznie rozpoczyna nagranie po podłączeniu do zasilania.

     Zasilanie kamery może odbywać się przy zatosowaniu zasilacza z wtykiem do gniazdka  zapalniczki jednakże takie podłączenie nie umożliwia rejestracji w trybie parkingowym.
   
     Na wyposażeniu standardowym znajduje się także układ zasilania zakończony trzema  przewodami. Układ ten po podłączeniu do instalacji pojazdu umożliwia rejestrację w trybie parkingowym oraz bez trybu parkingowego.

     Kamera może realizować 3 funkcje ADAS, istotne jest prawidłowe umieszczenie na szybie.
Kamera przednia powinna być zamontowana pośrodku szyby oraz w taki sposób, aby dolny widok ekranu obejmował koniec maski pojazdu. Opis poprawnego  umieszczenia kamery przedniej na szybie opisany jest w instrukcji.

     Funkcje ADAS można wyłączyć. Funkcje ADAS realizowane są przez kamerę przednią.
    
                 
     Kamera nagrywa pliki w systemie .jdr. Jest to autorski system nagrywania firmy GNET, który zapobiega uszkodzeniom lub błędnemu
zapisowi na karcie pamieci.
      Wiekszość producentów i dystrybutorów nie informuje swoich Klientów, że karta pamięci, na której odbywa się zapis w systmie .mov, .avi,
.mp4, musi być okresowo formatowana.
      System zapisu .jdr zastosowany przez GNET nie wymaga formatowania karty pamięci.
Nagrania typu .jdr odtwarzane są wyłącznie przez progran PC Viewer, który instaluje się na komputerze lub przez aplikację zainstalowaną na
smartfonie.
Program PC Viewer umożliwia konwersję pliku .jdr na .mov - z nagranym dźwiękiem lub bez dźwięku.
                 
    
Na karcie pamięci oraz na stronie producenta znajduje się program Viewer.
      Po zainstalowaniu na komputerze, program ten umożliwia między innymi:
      - odtwarzanie nagrań (także z przyspieszeniem i spowolnieniem),
      - śledzenie na Mapie Google nagranej trasy jaką pokonywał pojazd,
      - konwersję nagrań wykonanych w formacie .jdr na format .mov,
      - programowanie kamery. Programowanie kamery odbywa się wg. schematu:
          - uruchomienie programu Viewer, - przełożenie karty pamięci  z kamery do
            komputera - ustawienie w programie parametrów pracy kamery,
          - wgranie nowej konfiguracji na kartę pamięci - wyjęcie karty pamięci z kom-
            putera i przełożenie do kamery - podłączenie zasilania kamery.

      W czasie odtwarzania nagrania, kliknięcie prawym przyciskiem myszy
    na ekranie, powoduje powiększenie pewnego fragmentu z wyostrzeniem
    obrazu.

     
Program umożliwia ręczne ustawienie daty i czasu (korygowane jeśli kamera
    pracuje z zewnętrznym odbiornikiem GPS).
      Przy użyciu programu możemy zmienić tryb pracy układu WiFi z pracy typowej
    synchronizacja do aplikacji zainstalowanej w smartfonie) na pracę w sieci (syn-
    chronizacja do zewnętrznego routera WiFi i transmisja przez sieć GSM).

     
Program Viewer obsługiwany jest przez komputery z systemem iOS oraz
    Windows7, Windows 8 / 8.1, Windows 10.

                 
Użytkownik może pobrać na smartfon aplikację APP GNET.
Aplikacja zainstalowana na smartfonie, gdy jest on zsynchronizowany z kamera
G-ON, umożliwia:
- śledzenie widoku sprzed obiektywów kamer "na żywo" (on-line),
- programowanie kamery,
- odtwarzanie nagrań znajdujących się na karcie pamięci kamery,
- pobieranie nagrań do pamięci smartfona.

Uwaga. Warunkiem wykonywania funkcji przez aplikacje APP jest stałe
połączenie kamery ze smartfonem (odpowiedni zasięg sygnału WiFi pomiedzy
kamerą i smartfonem).

                 
    
Kamera G-ON z zainstalowanym układem WiFI (WiFi dongle) i połączona z zewnętrznym routerm WiFi może przekazywać wideo przez sieć
   GSM (4G/5G/LTE).

      Wideo przekazywane jest do serwera producenta a następnie do użytkownika końcowego.

      Podgląd wydarzeń "na żywo" odbywa się w komputerze dołaczonym do internetu i posiadącym przeglądarkę internetową.
      Korzystanie z wymienionej funkcji odbywa się poprzez stronę www.cloud.gnetsystem.com
      Użytkownik tworzy na serwerze własne konto i rejestruje kamerę. Kamera może być zarejestrowana na jednym koncie
      użytkownika. Korzystanie z serwera, w zalezności o wymagań użytkownika jest bezpłatne lub płatne.
     
    
      Korzystając ze strony internetowej www.gsyncloud.com oraz / lub aplikacji GSynCloud zainstalowanej na smartfonie możemy:
      - śledzić wydarzenia sprzed kamer w trybie on-line,
      - śledzić trasę poruszającego się pojazdu, na Mapie Google,
      - przeglądać statystyki jazdy,
      - ustalać obszar poruszania się pojazdu, po przejechaniu którego zostanie wygenerowana informacja (funkcja w przygotowaniu).
     

                 
     Kamera G-ON posiada funkcję nadzoru na napięciem zasilającym oraz funkcję nadzoru na temperaturą.
      W przypadku spadku napięcia w instalacji pojazdu poniżej ustawionej w menu wartości, kamera zostanie wyłączona.
      W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej dopuszczalnej przez producenta wartości, kamera wyłączy się.
                 
     Kamera G-ON nie posiada baterii wewnętrznej, a więc jej użytkowanie bez zasilania zewnętrznego jest niemożliwe.
      Dzięki wyeliminowaniu baterii z konstrukcji kamery, nie ma niebezpieczeństwa jej uszkodzenia lub uszkodzenia nagrań, przez błędne działanie
      spowodowane degradacją ogniwa.
                 
                             
    Zawartość zestawu
    1. Kamera przednia z uchwytem na taśmę przylepną - 1 szt.,
    2. Kamera tylna z uchwytem na taśmę przylepną - 1 szt.,
    3. Zasilacz zakończony przewodami - 1 szt.,
    4. Zasilacz z wtykiem do gniazdka zapalniczki - 1 szt.
    5. Kabel łączący kamerę przednią z tylną - 1 szt.
    6. Odbiornik GPS - 1 szt.,
    7. Układ WiFi (WiFi dongle) - 1 szt.
    8. Karta pamięci  32GB - 1 szt.,
    9. Instrukcja obsługi - producenta - 1 szt.
  10. Instrukcja obsługi - firmy TELSOFT - 1 szt.
  11. Śrubka zabepieczająca pokrywę karty pamięci - 1 szt.
  12. Kluczy do śrubki z poz. 11 - 1 szt.
 
    
          Ważne informacje dodatkowe       
    
1. Firma GNET zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych i programowych (oprogramowanie kamery, program do
          odtwarzania nagrań, aplikacja APP, program serwerowy) bez informowania o tym fakcie. Zmiany takie o ile nie pogarszają jakości pracy
          kamery, nie są podstawą do reklamacji.
      2. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy.
      3. Do obowiązków użytkownika nalezy znajomość przepisów prawa w zakresie:
          - możliwości rejestracji w miejscu użytkowania (inne przepisy w różnych krajach),
          - publikacji wizerunku (ochrona prawna osób trzecich),
          - utylizacji kamery.
       4. Kamera i jej elementy składowe mogą ulec uszkodzeniu. Producent kamery i osprzętu, importer, dystrybutor i sprzedawca nie ponoszą
           odpowiedzialności za działanie lub brak działania sprzętu.
       5  Funkcje ADAS realizowane są poprawnie tylko przy odpowiednim poziomie sygnału satelitarnego odbieranego przez układ GPS kamery
           (podłączony zewnętrzny odbiornik GPS), wyraźnym oznaczeniu linii na drodze (poziome pasy) i dobrej ptzrjrzystości powietrza.
           Kamera nie analizuje stanu nawierzchni, a więc nalezy zwrócic uwagę, że funkcja FCWS systemu ADAS może nie informować prawidłowo,
           gdy droga jest śliska.
              Funkcje syetmu ADAS mają charakter wspomagający jazdę kierowcy, jednakże nie zastępują fabrycznego wyposażenia pojazdu.i nie
           zwalniają kierowcy od zasad bezpiecznego kierowania pojazdem.
              Firma GNET, importer, dystrybutor i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób działania lub za brak działania systemu ADAS.
      6 . Instalacja kamery i wyposażenia oraz ewentualny demontaż odbywa się na koszt użytkownika.
      7.  Montaż kamery i wyposażenia, a w szczególności podłączenie zasilacz z trzema przewodami (podłączenie bezpośrednio do instalcji  pojazdu
           powinien być wykonany przez zakład elektryki / elektroniki samochodowej.
      8.  Użytkownik korzystający z funkcji pracy kamery w sieci (transmisja wideo on-line) powinien mieć wiedzę na temat opłat za trasfer danych
           i limitów w tym tego transferu, w sieci w której będzie pracował router bezprzewodowy (smartfon skonfigurowany jako router).
      9. Transfer danych w sieci GSM może podlegać opóźnieniom czasowym lub czasowym zanikom.
    10. W okresie gwarancji, jakakolwiek ingerencja mechaniczna (np. rozkładanie, rozkręcanie), zalewanie płynami, użytkowanie w atmosferze
          agresywnych  zawiesin i gazów oraz narażanie na zbyt wysoką lub niską temperaturę (patrz. Specyfikacja) jest zabronione.
           Uszkodzenia powstałe w wyniku czynności okreslonych w tym punkcie nie podlegają gwarancji

         

Copyright 2022
TELSOFT BOGDAN WALEWSKI 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone